ประโยชน์ของรถ AGV

คุ้มค่ากับการลงทุน

ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว โดยทั่วไปอยู่ที่ 10-24 เดือน

ลดต้นทุนในการผลิต

ลดการใช้พนักงานในการขนส่งวิตถุดิบหรือสินค้าในกระบวนการผลิต

ประหยัดพื้นที่ใช้สอย

ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า หรือพื้นที่วัตถุดิบรอการผลิต

ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับทุกกระบวนการผลิต

ปลอดภัย ไร้คนขับ

ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความประมาท

ทำให้งานหนักเป็นงานง่าย

บรรทุกของหนักได้สูงสุด 4 ตัน

1

ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเส้นทาง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ลูกค้าสามารถย้ายเส้นทางการวิ่งของ AGV ได้ง่าย ๆ

เทคโนโลยีทันสมัย คุณภาพสูง

ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์จากประเทศญี่ปุ่น แต่มีโรงงานประกอบในไทย

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบซึ่งถือเป็นความสูญเปล่า

ลดปัญหาเรื่องบุคลากร

ลดปัญหางาน เนื่องจากพนักงานขาด ลา มาสาย ลาออกกะทันหัน หรือ ปัญหาพนักงานขาดแคลน

รักษาสิ่งแวดล้อม

ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งช่วยลดมลพิษในอากาศ

การนำไปใช้งาน

ขนส่งวัตถุดิบ

ใช้แทนการขนส่งวัตถุดิบโดยใช้แรงงานคน หรือทดแทนการใช้สายพานลำเลียง

สถานีประกอบงานบนตัวรถ

การนำรถเอจีวีไปใช้เป็นสถานีประกอบงาน เป็นรูปแบบการนำไปใช้ที่มีประสิทธิภาพในสายงานการผลิต

ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูป

ในกระบวนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปย่อมต้องการ การขนส่งที่ปลอดภัยต่อสินค้าเพื่อป้องกันการเสียหาย เอจีวีเป็นคำตอบนึงที่มีศักยภาพครบทั้งเรื่องการควบคุมกระบวนการ และการส่งมอบที่ประหยัดเวลาสูงสุด

ประเภทรถ AGV

แบบบรรทุก

สำหรับการขนย้ายสิ่งของโดยบรรทุกไว้บนตัวรถ หรือสามารถนำไปใช้เป็นสถานีสำหรับประกอบงาน

แบบลากจูง

สำหรับการนำรถเข็นมาต่อพ่วงเพื่อลากจูง

แบบเกี่ยวลาก

สำหรับการลอดใต้ไปเกี่ยวลากรถเข็นเพื่อไปส่งยังจุดต่างๆ

” It is not the strongest of the species that survives,

nor the most intelligent,

but the one most responsive to CHANGE. “

– Charles Darwin –

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

4 + 4 =